BLOG1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชาออกแบบสื่อดิจิทัล

ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
งานที่1 
ให้นักศึกษาทำโปสเตอร์จากโปรแกรม canvaงานที่2
ให้นักศึกษาจัดทำรูปการ์ตูน Animation ง่ายๆโดยศึกษาจาก youtubeงานที่3
คำขวัญอาชีวะ
งานที่4
ให้นักศึกษาทำสไลด์2หน้าหน้าแรกแทรกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวหน้า2แทรกไฟล์จาก youtube
ความคิดเห็น